Disclaimer

Obligatorisk ansvarsfraskrivelse

Resultater kan variere fra person til person. Desuden variere antal behandlinger der er nødvendige, og der findes behandlings resistens, hvor behandlingen ikke virker. Udsagnene på ZR-Behandlings hjemmeside er baseret på egne erfaringer og iagttagelser samt vores klienters oplevelser. Det er obligatorisk at oplyse, at der ingen garanti er for at zoneterapi kan hjælpe netop dig. Jeg gør som behandler en dyd ud at, at gøre det helt klart hvis jeg ikke mener at zoneterapi eller anden behandling er det rette til dig. I de tilfælde henviser jeg gerne videre hvis det er relevant. Hvis man ingen effekt har efter 4 behandlinger anbefaler jeg altid at man prøver noget andet (ikke at problemet er fjernet, men at man slet ingen reaktion mærker). 

Klinternes oplevelser under “kundeoplevelser” er gengivet som citater, og ZR-Behandling kan ikke stilles til ansvar for disse udtalelser. Nogle udtalelser er anonyme efter ønske fra klienten, da der kan indgå privat information i en udtalelse, som man ikke nødvendigvis vil associeres med offentligt. Ønsker man en udtalelse fjernet – kontakt da marlenedencker@zrb.dk og udtalelsen vil blive fjernet inden for 3 hverdage medmindre klinikken holder ferie. 

Når jeg bruger cases, er de 100 procent annoymiseret. Det vil sige at et behandlingsforløb og hvilke symptomer og oplevet effekt er sat ind i ny sammenhæng så den slet ikke kan genkendes.  Mange vil genkende sig selv, da de cases jeg udvælger er meget typiske, men de bygger ikke på enkeltepersoner og ligheder er en tilfældighed.