Disclaimer

Obligatorisk ansvarsfraskrivelse

Resultater kan variere fra person til person. Desuden variere antal behandlinger der er nødvendige, og der findes behandlings resistens, hvor behandlingen ikke virker. Udsagnene på marlenenedencker.dk – hjemmesiden er baseret på egne erfaringer og iagttagelser samt vores klienters oplevelser. Det er ingen garanti for at du kan opnå samme resultat. Jeg gør som behandler en dyd ud at, at gøre det helt klart hvis jeg ikke mener at behandlingen er det rette til dig. I de tilfælde henviser jeg gerne videre hvis det er relevant.

Klinternes oplevelser under “kundeoplevelser” er gengivet som citater, og Behandling hos Marlene Dencker kan ikke stilles til ansvar for disse udtalelser. Nogle udtalelser er anonyme efter ønske fra klienten, da der kan indgå privat information i en udtalelse, som man ikke nødvendigvis vil associeres med offentligt. Ønsker man en udtalelse fjernet – kontakt da marlenedencker@zrb.dk og udtalelsen vil blive fjernet inden for 3 hverdage medmindre klinikken holder ferie. 

Når jeg bruger cases, er de 100 procent anonymiseret. Det vil sige at et behandlingsforløb og hvilke symptomer og oplevet effekt er sat ind i ny sammenhæng så den slet ikke kan genkendes.  Mange vil genkende sig selv, da de cases jeg udvælger er meget typiske, men de bygger ikke på enkeltepersoner og ligheder er en tilfældighed.