Jeg har idag sendt et brev til stresspanelet

Der er nedsat et stresspanel for at diskutere hvordan vi kan knække stresskurven i Danmark, som for øjeblikket er opadgående. Det er selvfølgelig noget jeg følger tæt. Omend vilkårene for panelet er noget stramme (meget kort tid til deadline og relativt få møder), så har de faktisk åbnet op for offentlighedens inputs, og jeg har derfor sendt mine ønsker og forslag afsted.

Desværre lyder de første udmeldinger ikke som noget, der kommer til at ændre så meget, som jeg havde ønsket mig. Det tyder på de vil lave 12 stressråd ala de 6 kostråde. Jeg håber ikke det er tilfældet, men det ser sådan ud,

Update: jeg er blevet bedt om at uddybe mine forslag. Du kan se mit brev nr. 2 her. 

Her er mit brev til stresspanelet

Kære nationale stresspanel 

Jeg behandler hver dag en håndfuld klienter med stress i alle afskygninger, og specialiserer mig i netop behandling af stressramte. Jeg er derfor begejstret for, at der nu findes et nationalt stresspanel. Hurra. Jeg er nemlig, ligesom jer, ivrig for at få knækket stresskurven.
 

I har sendt invitation til offentligheden om, at også os, der ikke har en forsker baggrund, har en mulighed for at blive hørt. Det glæder mig, og den mulighed vil jeg gerne gribe. 

Mit største ønske er at få stress anerkendt som en arbejdsskade. Det mener jeg vil ændre meget ifht. hvor alvorligt stress bliver taget både i vores kultur og i vores sundhedsvæsen. Da 94,9 procent angiver arbejdet som primær årsag til deres stress, ser jeg det som et kæmpe problem, at stress ikke anerkendes som arbejdsskade, og at fokus i debatten handler om hvordan vi skal skabe mere robuste medarbejdere og meget lidt om arbejdsmiljøet.  

(kilde: arbejdmiljø rapport fra arbejdmiljoviden.dk fra 2016. Denne er ej længere tilgængeligt, men findes omtal mange steder: https://www.hk.dk/aktuelt/nyheder/2012/12/04/jobbet-er-aarsag-til-stress) 

 

Jeg forholder mig ikke til hvordan forslagene skal udføres i praksis eller finansieres. Mit ønske er udelukkende at give udtryk for, hvad mine klienter vil have gavn af i deres hverdag med stress. Jeg håber i kan bruge forslagene til inspiration, og hvor om alting er, så vil det gavne både de stressramte, familier der er berørt og det danske samfund hvis ikke vi havde cirka 35.000 sygemeldinger dagligt pga. stress.  

 

Jeg bruger i mit arbejde, og i nedenstående forslag, forskellige niveauer af stress: Overbelastning og stresskollaps. Et stresskollaps er der hvor de fleste bliver sygemeldt, men vi behandler folk som om de stadig “kun” er overbelastede. Stresskollaps er der hvor depression bliver aktuelt, og hvor de fysiske symptomer ikke længere kan ignoreres.  

Denne tankegang læner sig op ad Maiken Matzaus arbejde med stress og begreberne stresskollaps og overbelastning er derfor taget fra hendes definitioner. (https://www.matzau.dk/) 

 

Jeg ser gerne at der kommer fokus på: de rammer vi sætter, som skaber stress i vores kultur, de rammer virksomhederne sætter, altså arbejdsmiljøet samt den måde stresssygemeldinger håndteres på. Og den måde stress, og stressudløst depression og angst diagnosticeres på.  

Forslag til rammer vi kan ændre i vores samfund, som ifølge mig vil hjælpe med at nedbringe stresskurven:  

 1. Indføre mere fleksibilitet ift. forældre med syge børn. Fx med en model der ligner Sveriges, med en pulje med sygedage.  
 1. Genindføre 13-tal skalaen, det vil måske nedbringe den performance kultur der findes i skolen. Jeg tror det vil hjælpe hvis det ikke forventes at alle skal yde til toppræstation, men derimod at toppræstationer kun er forbeholdt de i særklasse bedste. Her har selvfølgelig forståelse for de fordele der er ved en skala der mindre om andre lande, her er mit perspektiv stress og ikke andet.  
 1. Indføre en pulje for årligt hushjælp til forældre. En pulje med fx 50 timers hushjælp som forældrene selv kan disponere over, så hjælp til fx rengøring eller børnepasning bliver nemmere tilgængeligt. Inspireret af Frankrig. Dette forslag er fx et jeg godt er klar over, er meget svært både at måle effekt af samt at finansiere.  
 1. Indføre gratis psykologhjælp til stressramte, ligesom der netop er gjort til yngre mennesker med depression og angst.  

Forslag til de rammer som virksomhederne sætter: 

 1. Indføre tvungen undervisning af leder ved mere end 3 sygemeldinger på 2 år. Eller indføre obligatoriske lederkurser når man har ansvar for mere end 5 medarbejdere.  
 1. Indføre begrænsninger i antal personer der må være i et åbent kontorlandskab. Noget tyder på at mængden af sygedage og antal personer i kontorlandskaber hænger sammen, og ikke mindst er det yderst uhensigtsmæssigt, efter min erfaring når man skal tilbage efter en stresssygemelding. (kilde: https://www.dr.dk/nyheder/indland/aabne-kontorer-goer-folk-mere-syge) 

 

Forslag til diagnosticering af stress 

 1. Jeg ønsker mig at differentiere stress i flere grader ved diagnosticeringen af stress, og at det bliver en anerkendt diagnose, og en anerkendt arbejdsskade.  
 1. Det er ikke hensigtsmæssigt for en stressramt med stresskollaps at holde kontakten til arbejdspladsen, jobcenter og dyrke hård motion. En sygemelding på 3 måneder med helt ro bør være standard, og langsom opstart.  
 1. En stressramt der ikke er midt i, eller tæt på stresskollaps, kan det gavne med moderat motion og en kort sygemelding eller deltids sygemelding.  
 1. Jeg ønsker mig også en screening af depressive og angste, da en stor del har depression pga. stresskollaps og stressen her bør adresseres før/samtidig med depressionen og/eller angsten.  
 1. En screening kan udarbejdes som spørgeskemaer kombineret med kortisolspyttest lavet over flere dage og på flere tidspunkter. Dette vil være en målbar indikator på et stresskollaps, men kræver selvfølgelig at der oparbejdes en referenceramme. Det kan ikke stå alene, da kortisol er en flygtig værdi i blodet, men det kan bestemt bruges sammen med en grundig anamnese, og hvis testene tages korrekt.   
 1. Denne differentiering vil også være yderst hensigtsmæssig i forskningen, jeg forestiller mig, at det vil fjerne nogle misforståelser omkring fx stress og motion og sygemeldingers længde.  
 1. Jeg ønsker mig en samlet mere ensartet indsats overfor stress i kommunerne, og at der differentieres ift. graden af stress.  
 1. Jeg oplever klienter der bliver tvunget på mindfulness hold med 26 deltagere. Mindfulness er beviseligt et godt redskab, men jeg har endnu ikke mødt nogen, der efter et stresskollaps har gavn af at sidde sammen med 26 andre mennesker og blive overstimuleret.  
 1. Jeg oplever klienter der tvinges på motionshold, selvom dette er uhensigtsmæssigt efter et stresskollaps. Igen vil en differentiering ved diagnosetidspunkt være yderst hensigtsmæssigt.  

Jeg håber meget i vil se på mine forslag, og lytte til os, der til dagligt arbejder med emnet, trods vi ikke er forskere.  

De bedste hilsener 

Marlene Dencker, zoneterapeut med speciale i stress samt sygeplejerske.  

 

Comments (4)

 1. Ja jeg ved godt hvad det kan gøre ved mennesker,jeg havde et firma da,var meget presset hver eneste dag.havde aldrig fri og korte stunder om det blev
  3 børn der skulle ses til m m.måtte arbejde for to på en gang
  Det øjelagde mig.og pludselig kunne jeg i gen ting og gik ned men promatisk stress og stress,var et stort chok for mig.
  Kunne ikke være sammen med mennesker …og ikke tale i telefon, ikke lave planer,kunne ikke overskue noget,
  Der var ingen ting jeg kunne som før, det var sårende og ødelæggende..
  Frygtelig frygtelig hårdt 😖
  Det var virkelig satan der tog min krop.
  Skal siges at manden ,som var børn s far,troede han skulle være direktør og sidde på sin flade røv og i gen ting gøre.det gjorde så jeg måtte arbejde mere end der var godt for mig.,og på den måde blev jeg kronisk syg og selv idag, har været så hårdt og svært.
  Det ønsker jeg ikke for min verste fjende 🤔😁❤❤❤

  1. Hej Gurli.
   Ja stress er ski ikke at bide skeer med. Og der kan være så mange faktorer der er medvirkende. Så godt du er et andet sted ida.g

Leave a Reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Inden du smutter....

vil du have tilsendt min test, der fortæller dig hvordan du starter med at arbejde med dine PCOS symptomer?

Jeg hader også spam. Når du skriver din e-mail her, godkender du at jeg sender dig relevant e-mails omkring POCS herunder tilbud fra mig. Jeg sender kun relevant og du starter med 4 e-mails omkring de faktorer der påvirker din PCOS. Du kan læse min datapolitik her: https://marlenedencker.dk/betingelser/